انتخاب بهترین دیزل ژنراتور در ایران برق افشان

KES ENERGY | MTU

برق افشان در این بخش به معرفی برخی از دیزل ژنراتورهایKesenergy , MTU از ۳۰۰ کاوآ تا ۳۳۶۰ کاوآ می پردازد

ModelStandbyPrimeEngineDimension(mm)Weight
GensetkVAkWkVAkWTypecylBoreStrokeLWHkg
KEMTSW3003002402752206R1600G10F61221503200120020003000
KEMTSW3303302643002406R1600G20F61221503200120020003200
KEMTSW4004003203702968V1600G10F81221503200120020503450
KEMTSW4404403524003208V1600G20F81221503200120020503650
KEMTSW50050040045536410V1600G10F101221503600130022504000
KEMTSW55055044050040010V1600G20F101221503600130022504000
KEMTSW65065052059047212V1600G10F121221503900150022504500
KEMTSW715715572648518.412V1600G20F121221503900150022504700
KEMTSW75075060068054412V2000G25121221503900150022505000
KEMTSW90090072081064812V2000G65121301503200120020005980
KEMTSW10501050840913730.416V2000G2561301504600180022006500
KEMTSW11601160928100080016V2000G65161301505400180023006950
KEMTSW130013001040115092018V2000G65181301505400180023007800
KEMTSW1800180014401650132012V4000G231217021056002200250011800
KEMTSW2000200016001850148012V4000G631213015056002200250012400
KEMTSW2300230018402100168016V4000G231617021056002200250017900
KEMTSW2530253020242300184016V4000G631617021065002350310015600
KEMTSW2800280022402550204020V4000G232017021065002200250016800
KEMTSW3000300024002800224020V4000G632017021065002200275017900
KEMTSW3360336026883050240020V4000G63L2017021065002200275019000
ModelStandbyPrimeEngineDimension(mm)Weight
KEMTSW300
نوع موتور6R1600G10F
Standby (kVa, kW)300 کیلو ولت آمپر، 240 کیلو وات
Prime (kVa, kW)275 کیلو ولت آمپر، 220 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3200 * 1200 * 2000
Width (kg)3000
KEMTSW330
نوع موتور6R1600G20F
Standby (kVa, kW)330 کیلو ولت آمپر، 264 کیلو وات
Prime (kVa, kW)300 کیلو ولت آمپر، 240 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3200 * 1200 * 2000
Width (kg)3200
KEMTSW400
نوع موتور8V1600G10F
Standby (kVa, kW)400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات
Prime (kVa, kW)370 کیلو ولت آمپر، 296 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3200 * 1200 * 2050
Width (kg)3450
KEMTSW440
نوع موتور8V1600G20F
Standby (kVa, kW)440 کیلو ولت آمپر، 352 کیلو وات
Prime (kVa, kW)400 کیلو ولت آمپر، 320 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3200 * 1200 * 2050
Width (kg)3650
KEMTSW500
نوع موتور10V1600G10F
Standby (kVa, kW)500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Prime (kVa, kW)455 کیلو ولت آمپر، 364 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3600 * 1300 * 2250
Width (kg)4000
KEMTSW550
نوع موتور10V1600G20F
Standby (kVa, kW)550 کیلو ولت آمپر، 440 کیلو وات
Prime (kVa, kW)500 کیلو ولت آمپر، 400 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3600 * 1300 * 2250
Width (kg)4000
KEMTSW650
نوع موتور12V1600G10F
Standby (kVa, kW)650 کیلو ولت آمپر، 520 کیلو وات
Prime (kVa, kW)590 کیلو ولت آمپر، 472 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3900 * 1500 * 2250
Width (kg)4500
KEMTSW715
نوع موتور12V1600G20F
Standby (kVa, kW)715 کیلو ولت آمپر، 572 کیلو وات
Prime (kVa, kW)648 کیلو ولت آمپر، 518.4 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3900 * 1500 * 2250
Width (kg)4700
KEMTSW750
نوع موتور12V2000G25
Standby (kVa, kW)750 کیلو ولت آمپر، 600 کیلو وات
Prime (kVa, kW)680 کیلو ولت آمپر، 544 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3900 * 1500 * 2250
Width (kg)5000
KEMTSW900
نوع موتور12V2000G65
Standby (kVa, kW)900 کیلو ولت آمپر، 720 کیلو وات
Prime (kVa, kW)810 کیلو ولت آمپر، 648 کیلو وات
Dimension (L, W, H)3200 * 1200 * 2000
Width (kg)5980
KEMTSW1050
نوع موتور16V2000G25
Standby (kVa, kW)1050 کیلو ولت آمپر، 840 کیلو وات
Prime (kVa, kW)913 کیلو ولت آمپر، 730.4 کیلو وات
Dimension (L, W, H)4600 * 1800 * 2200
Width (kg)6500
KEMTSW1160
نوع موتور16V2000G65
Standby (kVa, kW)1160 کیلو ولت آمپر، 928 کیلو وات
Prime (kVa, kW)1000 کیلو ولت آمپر، 800 کیلو وات
Dimension (L, W, H)5400 * 1800 * 2300
Width (kg)6950
KEMTSW1300
نوع موتور18V2000G65
Standby (kVa, kW)1300 کیلو ولت آمپر، 1040 کیلو وات
Prime (kVa, kW)1150 کیلو ولت آمپر، 920 کیلو وات
Dimension (L, W, H)5400 * 1800 * 2300
Width (kg)7800
KEMTSW1800
نوع موتور12V4000G23
Standby (kVa, kW)1800 کیلو ولت آمپر، 1440 کیلو وات
Prime (kVa, kW)1650 کیلو ولت آمپر، 1320 کیلو وات
Dimension (L, W, H)5600 * 2200 * 2500
Width (kg)11800
KEMTSW2000
نوع موتور12V4000G63
Standby (kVa, kW)2000 کیلو ولت آمپر، 1600 کیلو وات
Prime (kVa, kW)1850 کیلو ولت آمپر، 1480 کیلو وات
Dimension (L, W, H)5600 * 2200 * 2500
Width (kg)12400
KEMTSW2300
نوع موتور16V4000G23
Standby (kVa, kW)2300 کیلو ولت آمپر، 1840 کیلو وات
Prime (kVa, kW)2100 کیلو ولت آمپر، 1680 کیلو وات
Dimension (L, W, H)5600 * 2200 * 2500
Width (kg)17900
KEMTSW2530
نوع موتور16V4000G63
Standby (kVa, kW)2530 کیلو ولت آمپر، 2024 کیلو وات
Prime (kVa, kW)2300 کیلو ولت آمپر، 1840 کیلو وات
Dimension (L, W, H)6500 * 2350 * 3100
Width (kg)15600
KEMTSW2800
نوع موتور20V4000G23
Standby (kVa, kW)2800 کیلو ولت آمپر، 2240 کیلو وات
Prime (kVa, kW)2550 کیلو ولت آمپر، 2040 کیلو وات
Dimension (L, W, H)6500 * 2200 * 2500
Width (kg)16800
KEMTSW3000
نوع موتور20V4000G63
Standby (kVa, kW)3000 کیلو ولت آمپر، 2400 کیلو وات
Prime (kVa, kW)2800 کیلو ولت آمپر، 2240 کیلو وات
Dimension (L, W, H)6500 * 2200 * 2750
Width (kg)17900
KEMTSW3360
نوع موتور20V4000G63L
Standby (kVa, kW)3360 کیلو ولت آمپر، 2688 کیلو وات
Prime (kVa, kW)3050 کیلو ولت آمپر، 2400 کیلو وات
Dimension (L, W, H)6500 * 2200 * 2750
Width (kg)19000

کوپله کاری چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتورکوپله کاری نامیده می شود.

استعلام قیمت دیزل ژنراتور

برای اطلاع از جزییات و یا استعلام قیمت کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا در اولین فرصت کارشناسان فروش و مسئولین شرکت برق افشان سپاهان اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهند و یا جهت مشاوره با شما تماس گرفته شود.

فرم درخواست استعلام قیمت

با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید تا در اولین فرصت کارشناسان اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهند.

لطفا صبر کنید